دوره 1، شماره 4 - ( 1390 )                   جلد 1 شماره 4 صفحات 63-79 | برگشت به فهرست نسخه ها

PMCID: 0

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Baramond S, Hamidizadeh M, Hajipour B. Empowerment and Contextual Performance with Job utilitarian. ORMR. 2012; 1 (4) :63-79
URL: http://ormr.modares.ac.ir/article-28-11440-fa.html
براموند سمیه، حمیدی زاده محمدرضا، حاجی پور بهمن. توانمندسازی و عملکرد زمینه ای با مطلوبیت حرفه ای. پژوهش های مدیریت منابع سازمانی. 1390; 1 (4) :63-79

URL: http://ormr.modares.ac.ir/article-28-11440-fa.html


1- کارشناس ارشد پژوهشی
2- دانشیار
3- استادیار
چکیده:   (4873 مشاهده)
هدف این مقاله بررسی وضعیت و ارتباط مولفه¬های توانمندسازی و عملکرد زمینه¬ای و هریک از ابعاد آنها با مطلوبیت حرفه¬ای کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول است. مولفه توانمندسازی براساس مدل باون و لاولر (1992)، مولفه عملکرد زمینه¬ای براساس مدل ون اسکاتر و موتوویدلو (1994) و همچنین مطلوبیت حرفه¬ای براساس مدل جهانی تک سوالی مورد سنجش قرار گرفت. متناسب با هدف مقاله، دو فرضیه اصلی و ده فرضیه فرعی تدوین شده است. جامعه آماری تحقیق 355 نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول است، که تعداد 152 نفر از آنها به روش نمونه¬گیری تصادفی طبقه¬ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده جهت جمع¬آوری داده¬ها پرسشنامه است که بخش اول آن رضایت شغلی، بخش دوم شامل توانمندسازی با چهار بعد تسهیم اطلاعات، اعتماد، آموزش و پاداش و بخش سوم شامل عملکرد زمینه¬ای با دو بعد تسهیل روابط بین فردی و فداکاری شغلی می¬باشد. پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. ارتباط معنادار و میزان همبستگی هر یک از مولفه¬های توانمندسازی و عملکرد زمینه¬ای و ابعاد آنها با رضایت شغلی بررسی شد. سپس مدل معادله ساختاری برای آزمون مدل فرضی بکار رفت و اثرات مستقیم و غیرمستقیم این عوامل بر رضایت شغلی کارکنان کشف شدند. نتایج آزمونها نشان دادند که هر یک از مولفه¬های توانمندسازی و عملکرد زمینه¬ای و ابعاد آنها با رضایت شغلی ارتباط معناداری دارند، لیکن تنها بعد آموزش با رضایت شغلی رابطه معنادار پیدا نمی¬کند.
     

دریافت: 1390/9/10 | پذیرش: 1390/9/1 | انتشار: 1391/2/19

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA