فهرست داوران

1403
1 - دکتر علیرضا پویا
2 - دکتر شهرزاد نیری - دانشگاه تربیت مدرس
3 - دکتر ایوب محمدیان
4 - خانم زینب مولوی
5 - دکتر اسماعیل کلانتری - دانشگاه تربیت مدرس
6 - دکتر بهنام شهائی - دانشگاه تربیت مدرس
7 - دکتر مهدی حمزه پور - دانشگاه امام صادق ع
8 - دکتر وحیده علیپور - دانشگاه زنجان
9 - دکتر محسن علیزاده - دانشگاه مازندران
10 - دکتر منصوره معینی کربکندی - دانشگاه تربیت مدرس
11 - دکتر جلیل دلخواه
12 - دکتر لیلا نامداریان - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
13 - دکتر شهناز اکبری - حضرت معصومه (س)
14 - دکتر مهاجری - مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
15 - آقای ایمان عمویی - دانشگاه اصفهان
16 - دکتر مهدی گل وردی
17 - دکتر خانم نصیرزاده - دانشگاه تهران
18 - دکتر خانم زارع زاده
19 - دکتر حسن عليپور
20 - دکتر ولي رستمي
21 - دکتر جعفر زینت بخش
1402
1 - دکتر علیرضا پویا
2 - دکتر علی رجب زاده - دانشگاه تربیت مدرس
3 - پروفسور علی اصغر انواری رستمی - دانشگاه تربیت مدرس
4 - دکتر علیرضا امینی
5 - آقای علی شیرین
6 - خانم ناهید امراللهی بیوکی - دانشگاه اردکان
7 - دکتر خلیل نوروزی
8 - دکتر شهریار عزیزی - گروه مدیریت بازرگانی- دانشکده مدیریت-دانشگاه شهید بهشتی
9 - دکتر محمود دهقان نیری
10 - دکتر علی شایان
11 - دکتر میثم شیرخدایی - دانشگاه مازندران
12 - خانم زینب مولوی
13 - دکتر اسماعیل کلانتری - دانشگاه تربیت مدرس
14 - دکتر بهنام شهائی - دانشگاه تربیت مدرس
15 - دکتر وحیده علیپور - دانشگاه زنجان
16 - سپهر قاضی نوری
17 - علیرضا حسن زاده
18 - دکتر طیبه عباسی
19 - دکتر محمد توحیدی
20 - دکتر منصوره معینی کربکندی - دانشگاه تربیت مدرس
21 - دکتر جلیل دلخواه
22 - دکتر لیلا نامداریان - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
23 - دکتر اکرم دستیاری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
24 - دکتر خدیجه مصطفایی دولت آباد - تربیت مدرس
25 - دکتر شهناز اکبری - حضرت معصومه (س)
26 - دکتر حسين حسن زاده سروستاني
27 - دکتر بهاره عابدین - دانشگاه مازندران
28 - دکتر علی بیاضی - گروه توسعه اقتصادی تدبیر
29 - آقای مهدی خسروی - دانشگاه تربیت مدرس
30 - دکتر سمیه نعمتی - پژوهشگاه نيرو
31 - دکتر مهاجری - مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
32 - آقای ایمان عمویی - دانشگاه اصفهان
33 - دکتر مهدی گل وردی
34 - دکتر خانم قنبری
35 - دکتر محمدحسن قلی زاده - دانشگاه گیلان
36 - دکتر عطیه صداقت
37 - دکتر سعید سمیعی
1401
1 - دکتر الهه شهابی
2 - دکتر علی رجب زاده - دانشگاه تربیت مدرس
3 - پروفسور علی اصغر انواری رستمی - دانشگاه تربیت مدرس
4 - دکتر علیرضا امینی
5 - خانم ناهید امراللهی بیوکی - دانشگاه اردکان
6 - دکتر سید عباس ابراهیمی
7 - دکتر شهریار عزیزی - گروه مدیریت بازرگانی- دانشکده مدیریت-دانشگاه شهید بهشتی
8 - دکتر میثم شیرخدایی - دانشگاه مازندران
9 - دکتر منصور خیرگو - دانشگاه امام علی (ع)
10 - خانم زینب مولوی
11 - دکتر اسماعیل کلانتری - دانشگاه تربیت مدرس
12 - دکتر بهنام شهائی - دانشگاه تربیت مدرس
13 - دکتر وحیده علیپور - دانشگاه زنجان
14 - دکتر منصوره معینی کربکندی - دانشگاه تربیت مدرس
15 - دکتر جلیل دلخواه
16 - دکتر اکرم دستیاری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
17 - دکتر جواد رضازاده - دانشگاه تربیت مدرس
18 - دکتر حیدر احمدی - دانشگاه خلیج فارس بوشهر
19 - دکتر مژگان ضرغامی فرد - دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه هرمزگان
20 - دکتر علی بیاضی - گروه توسعه اقتصادی تدبیر
21 - آقای مهدی خسروی - دانشگاه تربیت مدرس
22 - دکتر سمیه نعمتی - پژوهشگاه نيرو
23 - Dr banafi
24 - دکتر مهاجری - مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
25 - خانم مریم عسگر لواسانی - فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی
26 - دکتر مهدی گل وردی
27 - دکتر خانم حاج هاشمی
28 - دکتر خانم قنبری
29 - دکتر سیدکاظم حسینی - تربیت مدرس
30 - خانم/آقای قهرمانی