راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقاله (راهنمای نویسندگان)
از مؤلفان گرامی تقاضا می‌شود برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به موقع فصلنامه، هنگام ارسال مقاله‌ به نکات زیر توجه فرمایید:
1- مجله به دلیل تخصصی بودن فقط در زمینه پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی پذیرای مقاله می‌باشد.
2
- تغییر یا جابه‌جایی در ترتیب اسامی نویسندگان مقاله، پس از ارسال نامه پذیرش، به هیچ عنوان امکانپذیر نمی‌باشد.
3- مقاله ارسال شده در نشریه دیگر چاپ نشده یا همزمان برای سایر مجله‌ها ارسال نشده باشد.
4- زبان رسمی فصلنامه، فارسی است. مقاله‌ به زبان انگلیسی نیز قابل بررسی است.
5- مقاله باید مشتمل بر چکیده فارسی و انگلیسی (۲۰۰-۲۵۰ کلمه، معادل حداکثر ۱۵ سطر)، کلید واژه‌ها، مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه‌گیری، فهرست منابع و مآخذ باشد.
6- مقاله تحقیقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد. مقاله‌های مروری (Review Article) از نویسندگان مجرب و صاحب مقاله‌های پژوهشی در زمینه مورد بحث، به شرطی پذیرفته می‌شود که منابع معتنابهی مستند پژوهش قرار گرفته باشد.
7- مقاله فقط از طریق سامانه الکترونیکی مجله ارسال شود. کاربران با ثبت‌نام در سامانه الکترونیکی فصلنامه، با کد کاربری می‌توانند مقاله را ارسال فرمایند.
8- مقاله باید در فرم A۴ و قلم فارسی در کل متن (عناوین، زیرنویس، متن و ...) از نوع (B Lotus) فونت ۱۲ با فاصله Single و قلم لاتین Times New Roman فونت ۱۰ باشد. حاشیه‌های راست و چپ 4/5 و بالا و پایین 5/6 سانتی‌متر، تحت نرم‌افزار ۲۰۱۰ Word حروفچینی شود. تمامی اعداد در متن، شکل، جداول و نمودارها به‌صورت فارسی آورده شود. مجله در ویرایش مطالب آزاد است.
9- مقاله‌ باید در دو فایل مجزا از هم به شرح ذیل ارسال شود:
 
فایل اول(مقاله به همراه مشخصات نویسندگان به صورت "ورد"  WORD 2010):
- عنوان کامل  و چکیده‌ی مقاله به فارسی و انگلیسی
-
 نام نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی (نام نویسنده عهده‌دار مکاتبات با ستاره مشخص شود)
- رتبه علمی و نام مؤسسه یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی به ترتیب ذیل:

مرتبه علمی(استاد/دانشیار/استادیار/دانشجو)، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور.
 - تاریخ ارسال مقالات به شمسی و میلادی
- نشانی کامل نویسنده عهده‌دار مکاتبات: شامل نشانی پستی، شماره تلفن، آدرس پست الکترونیکی به فارسی و انگلیسی.

  • چنانچه مخارج مالی پژوهش یا تهیه مقاله توسط مؤسسه‌ای تأمین شده باشد باید نام مؤسسه در صفحه اول درج شود.
  • مقاله‌های برگرفته از رساله یا پایان‌نامه دانشجویان با نام استاد راهنما، دانشجو و  مشاوران به صورت توأم و با مسئولیت استاد راهنما منتشر می‌شود.

 
فایل دوم (فایل داوری مقاله به صورت پی دی اف "pdf"):
- عنوان کامل مقاله به فارسی
- چکیده فارسی (حداکثر۲۵۰کلمه)
- کلید واژه های فارسی (حداکثر پنج واژه)
- عنوان کامل مقاله انگلیسی
- چکیده انگلیسی (حداکثر ۲۵۰ کلمه)
- کلید واژه های انگلیسی (حداکثر پنج واژه)
- چکیده دارای ساختار (هدف، روش، یافته‌ها و کلید واژه‌ها) باشد.
- عنوان‌های مقاله بجز عنوان اصلی و چکیده، مطابق فرمت مجله شماره‌گذاری شود.
- شکل‌های ارسال شده دقیق، روشن و اصل باشند. در متن مقاله به شماره شکل‌ها، جداول و نمودارها اشاره شود و در فایل اصلی مقاله در جای خودش قرار گرفته باشد و به صورت جداگانه ارسال نشود.کیفیت تصاویر، نمودارها و ... با dpi۳۰۰ باشد.
- منابع در متن مقاله، داخل کروشه شماره‌گذاری شود (اعداد به فارسی باشند) و با رعایت ترتیب استفاده در متن، در انتهای مقاله در قسمت منابع برای یکبار آورده شود.


روش ارجاع به منابع در متن مقاله:
نحوه ارجاع به مقاله: [۱].
نحوه ارجاع به کتاب: [۱، ص۲۰].
نحوه ارجاع به کتاب چند جلدی: [۱، ج۲، ص۲۰].
- معادل‌های انگلیسی در هر صفحه با شماره‌گذاری مستقل برای هر صفحه در پاورقی آورده شود.

روش ارجاع به منابع در انتهای مقاله به روش ونکوور (Vancouver) و به شرح زیر است:

 الف -  نشریه:
نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان(مخفف)، عنوان مقاله، نام نشریه، دوره، شماره ، سال انتشار و شماره صفحه.
ب -  کتاب:
نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان، (مخفف)، عنوان کتاب، نام مترجم، محل انتشار ، ناشر ، سال انتشار .

لازم به ذکر است در نگارش اجزای منابع به صحیح بودن اطلاعات منابع فارسی و لاتین توجه کافی داشته باشند و صحت عنوان منابع لاتین و فارسی و دیگر اجزای آن به عهده نویسنده مقاله خواهد بود.
۱۰- حداکثر حجم مقاله‌ها، شامل جدول‌ها و منحنی‌ها ۱۶ صفحه باشد و حداکثر شامل ۵۴۰۰ کلمه باشد.
۱۱- مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده عهده دار مکاتبات است.
۱۲- مقاله‌ ترجمه شده، پذیرفته نمی‌شود.
۱۳- مقاله‌ها پس از بررسی و تصمیم هیأت تحریریه به وسیله دو یا سه نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه داوری خواهد شد.
۱۴- فصلنامه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقاله‌ها را برای خود محفوظ می‌دارد و از باز گرداندن مقاله‌های دریافتی معذور است.
۱۵- قبل از چاپ (بارگزاری) مقاله پذیرش شده، امکان اعلام تاریخ و شماره چاپ مقدور نمی­باشد همچنین سردبیر در پذیرش مقالات برای چاپ و تعیین زمان انتشار آن‌ها اختیار تام دارد.

16- اصل مقاله‌ها رد یا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه آرشیو فصلنامه خارج خواهد شد ومجله هیچ گونه مسئولیتی در این ارتباط نخواهد داشت.

 

تلفن: 22291279 -021
پست الکترونیک:  @modares.ac.irormr
وب سایت:           
www.ormr.modares.ac.ir