راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقاله

از مؤلفان گرامی تقاضا می‌شود برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به موقع فصلنامه، هنگام ارسال مقاله‌ به نکات زیر توجه فرمایید:
۱- مجله به دلیل تخصصی بودن فقط در زمینه پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی پذیرای مقاله می‌باشد.
۲- مقاله ارسال شده در نشریه دیگر چاپ نشده یا همزمان برای سایر مجله‌ها ارسال نشده باشد.
۳- زبان رسمی فصلنامه، فارسی است. مقاله‌ به زبان انگلیسی نیز قابل بررسی است.
۴- مقاله باید مشتمل بر چکیده فارسی و انگلیسی (۲۰۰-۲۵۰ کلمه، معادل حداکثر ۱۵ سطر)، کلید واژه‌ها، مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه‌گیری، فهرست منابع و مآخذ باشد.
۵- مقاله تحقیقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد. مقاله‌های مروری (Review Article) از نویسندگان مجرب و صاحب مقاله‌های پژوهشی در زمینه مورد بحث، به شرطی پذیرفته می‌شود که منابع معتنابهی مستند پژوهش قرار گرفته باشد.
۶- مقاله فقط از طریق سامانه الکترونیکی مجله ارسال شود. کاربران با ثبت‌نام در سامانه الکترونیکی فصلنامه، با کد کاربری می‌توانند مقاله را ارسال فرمایند.
۷- مقاله باید در فرم و قلم فارسی در کل متن (عناوین، زیرنویس، متن و ...) از نوع (B Lotus) فونت ۱۲ با فاصله Single و قلم لاتین Times New Roman فونت ۱۰ با فاصله ۵/۱ باشد. حاشیه‌های راست و چپ ۵/۴ و بالا و پایین ۶/۵ سانتی‌متر، تحت نرم‌افزار ۲۰۱۰ Word حروفچینی شود. تمامی اعداد در متن، شکل، جداول و نمودارها به‌صورت فارسی آورده شود. مجله در ویرایش مطالب آزاد است.
۸- مقاله‌ باید در دو فایل مجزا از هم به شرح ذیل ارسال شود:
 
فایل اول(مشخصات مقاله):
- عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی- نام نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی (نام نویسنده عهده‌دار مکاتبات با ستاره مشخص شود)
- رتبه علمی و نام مؤسسه یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی
- تاریخ ارسال مقالات به شمسی و میلادی
- نشانی کامل نویسنده عهده‌دار مکاتبات: شامل نشانی پستی، شماره تلفن، آدرس پست الکترونیکی به فارسی و انگلیسی.

  • چنانچه مخارج مالی پژوهش یا تهیه مقاله توسط مؤسسه‌ای تأمین شده باشد باید نام مؤسسه در صفحه اول درج شود.
  • مقاله‌های برگرفته از رساله یا پایان‌نامه دانشجویان با نام استاد راهنما، دانشجو و  مشاوران به صورت توأم و با مسئولیت استاد راهنما منتشر می‌شود.

 
فایل دوم (فایل اصلی مقاله):
- عنوان کامل مقاله به فارسی
- چکیده فارسی (حداکثر۲۵۰کلمه)
- کلید واژه های فارسی (حداکثر پنج واژه)
- عنوان کامل مقاله انگلیسی
- چکیده انگلیسی (حداکثر ۲۵۰ کلمه)
- کلید واژه های انگلیسی (حداکثر پنج واژه)
چکیده دارای ساختار (هدف، روش، یافته‌ها و کلید واژه‌ها) باشد.
عنوان‌های مقاله بجز عنوان اصلی و چکیده، مطابق فرمت مجله شماره‌گذاری شود.
- شکل‌های ارسال شده دقیق، روشن و اصل باشند. در متن مقاله به شماره شکل‌ها، جداول و نمودارها اشاره شود و در فایل اصلی مقاله درجای خودش قرار گرفته باشد و به صورت جداگانه ارسال نشود.کیفیت تصاویر، نمودارها و ... با dpi۳۰۰ باشد.
- منابع در متن مقاله، داخل کروشه شماره‌گذاری شود و با رعایت ترتیب استفاده در متن، در انتهای مقاله در قسمت منابع برای یکبار آورده شود. روش ارجاع به منابع در متن مقاله:
نحوه ارجاع به مقاله: [۱].
نحوه ارجاع به کتاب: [۱، ص۲۰].
نحوه ارجاع به کتاب چند جلدی: [۱، ج۲، ص۲۰].
- معادل‌های انگلیسی در هر صفحه با شماره‌گذاری مستقل برای هر صفحه در پاورقی آورده شود.
- روش ارجاع به منابع در انتهای مقاله به شرح زیر است:
 الف -  نشریه:
نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان، (مخفف) عنوان مقاله، نام نشریه، دوره، شماره ، سال انتشار و شماره صفحه.
ب -  کتاب:
نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان، (مخفف)، عنوان کتاب، نام مترجم، محل انتشار ، ناشر ، سال انتشار .
لازم به ذکر است در نگارش اجزای منابع به صحیح بودن اطلاعات منابع فارسی و لاتین توجه کافی داشته باشند و صحت عنوان منابع لاتین و فارسی و دیگر اجزای آن به عهده نویسنده مقاله خواهد بود.
۹- حداکثر حجم مقاله‌ها، شامل جدول‌ها و منحنی‌ها ۱۶ صفحه باشد و حداکثر شامل ۵۴۰۰ کلمه باشد.
۱۰- مسؤولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده عهده دار مکاتبات است.
۱۱- مقاله‌ ترجمه شده، پذیرفته نمی‌شود.
۱۲- مقاله‌ها پس از بررسی و تصمیم هیأت تحریریه به وسیله سه نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه داوری خواهد شد.
۱۳- فصلنامه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقاله‌ها را برای خود محفوظ می‌دارد و از باز گرداندن مقاله‌های دریافتی معذور است.
۱۴- پس از چاپ مقاله یک نسخه از فصلنامه به هر یک از نویسندگان داده می‌شود.
۱۵- اصل مقاله‌ها رد یا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه آرشیو فصلنامه خارج خواهد شد ومجله هیچ گونه مسؤولیتی در این ارتباط نخواهد داشت.
 

تلفن: ۲۲۲۹۱۲۷۹
وب سایت: www.ormr.modares.ac.ir
پیام نگار: j.impsc@modares.ac.ir