درباره نشریه

نشریه پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی یکی از نشریات انتشارات دانشگاه تربیت مدرس است که تحت مسئولیت علمی سردبیر و هیات تحریریه منتشر می شود.
این فصلنامه بر اساس رأی جلسه مورخ ۹۱/۸/۲۴کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی پژوهشی کشور از اولین شماره (دوره ۱، شماره ۱، بهار ۱۳۹۰) حائز درجه علمی- پژوهشی می‌باشد
برای مدیریت خردمندانه و حکیمانة منابع متعدد سازمانی، به روش‌شناسی و روش‌های پژوهشی نو و بدیع نیاز داریم و هدف فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، گسترش اندیشه‌ها و نتایج نوآوری‌های پژوهشی در زمینه­‌های «مدیریت انواع منابع سازمانی، از جمله مواد، سرمایة مالی، اطلاعات و دانش، ساختار، منابع انسانی‌، سرمایة فکری و معنوی»، «چیستی، چرایی، چگونگی و فلسفة مدیریت منابع سازمانی»، «طراحی الگوهای مدیریت منابع سازمانی هماهنگ با الگوی اسلامی- ایرانی، چشم‌انداز، نقشة جامع علمی کشور و آینده‌نگری‌ها در سطح ملی، منطقه‌ای و بین­‌المللی»، «نشر و عرضة دستاوردهای علمی پژوهشی بر اساس نیاز و تقاضای سازمان‌های اجرایی کوچک‌، متوسط، بزرگ و شبکه‌ای در حوزة مدیریت منابع سازمانی و ارزیابی نتایج به‌‌کارگیری آن‌ها» و «کمک به تبادل و ارتقاء دانش مدیریت منابع سازمانی در سطح ملی، منطقه­‌ای و بین المللی» است.

اطلاعیه مهم
 مولفین گرامی با سلام،
به اطلاع می رساند نشریه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال ( معادل ۵۰۰ هزار تومان ) برای داوری و چاپ مقالات ( ۱۵۰هزار تومان هنگام ارسال مقاله به داوری و ۳۵۰ هزار تومان برای صدور پذیرش ) هزینه دریافت می کند.
پرداخت هزینه در سایت نشریه و به صورت خودکار از طریق اتصال به درگاه واریز ( بعد از تأیید اولیه مقاله ( قبل ارسال داوری) یا بعد ازتأیید نهایی  (قبل از صدور پذیرش)) انجام خواهد شد.
باتشکر
شماره حساب: ۴۰۰۱۰۷۵۰۰۳۰۰۷۲۹۴
شناسه شبا:   IR۵۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۵۰۰۳۰۰۷۲۹۴
 شماره شناسه واریز:۳۰۷۰۷۵۰۷۴۱۴۰۱۰۷۰۰۹۱۱۹۲۷۰۰۰۰۰۰۰
 
اطلاعات تماس با دفتر نشریه
آدرس دفتر تهران، خیابان شهید لواسانی، خیابان خلبان سعیدی، کوچه حمید، کوچه شهید رهنما چیت ساز، شماره ۱۶، مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری
شماره تلفن ۲۲۲۹۱۲۷۹
شماره فکس ۲۲۲۹۱۲۳۵
آدرس ایمیل ormr@modares.ac.ir